1.
Mendez-Velasco CU, Calla-Choque D, Fuentes-Rubio JE, Reyna-Robelo MJ. Lixiviación de calcopirita con ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) en medio oxidante. Epistemus [Internet]. 6 de marzo de 2023 [citado 26 de marzo de 2023];17(34). Disponible en: https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/274